Sabah Namazı Fazileti | Mekke FM I Cansuyu FM I Ezgi I İlahi I Dini I İslami I Radyo I  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Sabah Namazı Fazileti

Posted by ramazan Kasım - 10 - 2013

mekke5Hz. Peygamber (asm) sabah namazlarına çok önem vermiş ve bunların hiç bir zaman
kaçırılmamasını tavsiye buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:

“… Güneşin doğuşundan ve barışından evvelki namazların hiç birisinden
alakonmamak elinizden gelirse, (bunu yapmaya) çalışınız”.
Bir başka hadiste
de şöyle buyuruluyor: “Bir grup melek geceleyin, diğer bir, grup da gündüz ard
arda size gelirler ve aranızda kalırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında
buluştuktan sonra (gündüz) aranızda kalmış olanlar semaya çıkarlar. Rableri
kullarının halini en iyi bilen olduğu halde meleklere “Kullarımı ne halde
bıraktınız?” diye sorar. Onlar da “onları namaz kılarken bıraktık, zaten namaz
kılarken bulmuştuk” cevabını verirler; Biriniz ikindi namazından bir secdeyi gün
batmadan evvel yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın. Sabah namazından da bir
secdeyi gün doğmadan yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın” (Tecrîd-i Sarih
Tercümesi)
Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden
daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi
kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin.” (Sünen-i Ebû
Davud)
Bu önemden dolayıdır ki, diğer namazların sünnetleri kaza olarak
kılınamazken, sabah namazının sünneti güneş doğduktan sonra kaza
edilebilmektedir.
Sabah namazının ecri çok büyüktür

Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Ey imanlı muhataplar, (evinizi,
yurdunuzu ) sabah namazıyla nurlandırınız. Çünkü sabah namazının ecri çok
büyüktür.” (Camiüssağir)
Sabah namazı arzu edilen her şeye nail
olmaya vesiledir

Resulullah (asm) buyuruyor ki
“Sabah namazını
mutlaka kılmanız gerekir. Zira bu namaz arzu edilen her iyi şeye nail olmaya
vesiledir.”(Camiüssağir)
Sabah namazı her şeyden daha hayırlıdır

Âişe’den (ra) rivâyete göre, Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:
“Sabah namazının iki rek’atından elde edilecek sevap dünya ve içindeki her
şeyden daha hayırlıdır.” (Darimî)
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Sabah
namazından sonra cemaatle birlikte güneş doğuncaya kadar Allah’ı anmak benim
için dün-ya ve dünyada bulunan bütün nimetlerden daha sevimlidir; keza, İkindi
namazından sonra cemaatle birlikte güneş batıncaya kadar Allahı anmak da dünya
ve dünyada olanlardan daha sevimlidir, benim için buyurdu.” (Camiüssağir)

İnsanlar sabah namazının faziletini bilselerdi ona sürünerek
giderlerdi

Ebû Hureyre’den (ra): Allah Resulü (asm) buyurdu:

“İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta namaz kılmanın faziletini
bilselerdi ve bunlara nail olmak için de kur’a çekmekten başka çare
bulamasalardı, mutlaka kur’a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin faziletini
bilselerdi, onun için aralarında yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının
sevabını bir bilselerdi, onlara sürünerek dahi olsa giderlerdi.” (Buhârî,
Müslim, Muvattâ ve Nesâî)
Sabah
namazını kılan kimse Allah’ın himayesi altındadır
Resûlullah (asm)
şöyle buyurdu:
“Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesi altındadır.
Artık Allah’ın, himayesi altına aldığı kimse hakkındaki teminatını yok etmeyin,
ikindi namazını kılan da Allah’ın himayesi altındadır. Artık, Allah’ın, himayesi
altına aldığı kimse hakkındaki te’minatını yok etmeyin. (Sünen-i Darimi)

Sabah namazları tüm günahlardan temizler
Hz. Enes (ra)
anlatıyor: “Şu âyet indiği zaman (meâlen): “…Ey peygamber ailesi! Allah
günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor” (Ahzâb 33), Resûlullah (asm)
sabah namazına giderken, altı aya yakın bir müddette, Hz. Fâtıma’nın (ra)
kapısına uğrayıp: “Namaz(a kalkın) ey Ehl-i Beyt “Allah günahlarınızı giderip
sizi tertemiz yapmak istiyor!” buyurdu.” (Tirmizî)
Sabah namazını
cemaatle kılan gecenin tamamını namazla geçirmiş gibidir

Hz. Osman
(ra) anlatıyor: “Resûlullah’ı (asm) işittim şöyle diyordu:
“Kim yatsıyı bir
cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah
namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi
olur.” (Müslim)
Sabah namazını cemaatle kılıp ardından işrak
namazını kılana hac ve umre sevabı vardır

Ene’den (ra): (Allah
Resulü asm buyurdu:)
“Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş
doğuncaya kadar oturup Allah’ı zikrederse ve sonra kalkıp iki rek’at (İşrak)
namazı kılarsa eksiksiz edâ edilmiş bir hac ve umre sevabı alır.” (Tirmizî)

Sabah namazını cemaatle kılan Allah’ın garantisi altındadır

Sabah namazının farzını cemaatle kılmak, diğer namazlara nazaran
daha faziletlidir. Resûlüllah buyuruyor ki: “Münafıklara sabah ile yatsı
namazlarından daha ağır gelen hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz (ın
cemaatin) de olan (sevap ve fazileti) bilseler emekleye emekleye, sürüne sürüne
de olsa gelip onlara hazır olurlardı.” (Tecrîd-i Sarih Tercümesi)
Resulullah
(asm) buyuruyor ki
“Farz namazların içerisinde, cuma günü (sabahı) cemaatle
kılınacak sabah namazından daha üstün bir namaz yoktur. Kim ki bu namazı
kılarsa, Allah’ın affına mazhar olacağından hiç şüphem yok-tur.” (Camiüssağir)

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) buyurdular ki:
“Sabah
namazını (cemaatle) kılan, Allah’ın garantisi altındadır. Sakın Allah, (ona
verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza vermesin.”
Rezîn şunu ilave etti:
“Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz.” (Tirmizî)

Garanti diye tercüme ettiğimiz kelime zimmettir; uhde, eman gibi başka
manalara da gelir. Hadis, “sabah namazını cemaatle kılan kimseye şu veya bu
sebeple eza verilmemesini âmirdir. Siz ona eza verirseniz, karşınızda, onu
garanti altına almış bulunan Allah’ı bulacaksınız” demektir.
Hadis, şu
şekilde de anlaşılmaya uygundur: “Allah sabah namazını (cemaatle) kılana garanti
vermektedir. Öyleyse sakın (namazı terketme sebebiyle) bu garantiden mahrum
kalmayın, musibete maruz kalmayın.” (Kütüb-i Sitte)

BENZER KONULAR

You must be logged in to post a comment.

KIYAMET ALÂMETLERİ

Kozmolojik düzenin bozulmasından önce meydana gelecek olan ve bu sürecin ...

Kur'an da Peygamber

Kur'an da Peygamber Duaları     Peygamberlerin Kur'an'da Geçen Duaları ...

 Seyyid-ul İstiğf

 Seyyid-ul İstiğfar Duası Türkçe ve Arapça  اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ اِلَهَ ...

Sabah Namazından so

  1- ) ★ ⇒   Kelimeleri sayısınca yüce Allah’ı ...

Kur'an-ı Kerim'de v

Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerif'lerde Müminlere Tafsiye Edilen Dualar Arapça ...